HỎI ĐÁP

1. Làm thế nào để kiểm tra tài khoản cá nhân

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn vào nút biểu tượng tên bạn chọn thông tin cá nhân.

2. Tại sao tôi tải tài liệu về mà không mở được

- Bạn chưa hoàn thành việc tải tài liệu đã tắt.

Cách giải quyết: bạn vui lòng mở lại trang tải tài liệu và tải lại bao giờ báo hoàn tất thì mới tắt.

- Bạn chưa cài đủ phần mềm hỗ trợ chức năng đọc tài liệu.

Cách giải quyết: bạn vui lòng cài thêm phần mềm adobe reader đối với tài liệu pdf hoặc microsoft office đối với tài liệu word.

3. Tại sao không tải được tài liệu

- Bạn vui lòng sử dụng trình duyệt hoặc ctrl + f5 trình duyệt webiste bạn đang sử dụng. Sau đó chọn vào tài liệu bạn vừa tải xuống, chọn nút tải xuống. Bạn được phép tải lại tài liệu trong vòng 48h sau khi mua tài liệu.