HƯỚNG DẪN KHAI THÁC TÀI LIỆU

1. Cách thức đăng ký để trở thành thành viên của trang

- Bạn có thể chọn đăng kí tại đây.

- Hoặc bạn có thể chọn đăng kí bằng cách chọn đăng kí ở góc trên bên phải của website.

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn vào nút nạp tiền.

- Nếu như đã có tài khoản bạn có thể chọn đăng nhập tại đây.

2. Cách thức để tải tài liệu từ trang

- Đăng nhập vào tài khoản

- Lựa chọn tài liệu muốn tải về

- Nạp tiền vào tài khoản

- Chọn tải xuống

- Đồng ý mua tài liệu

- Chờ 10s để nhận tài liệu bạn muốn tải về