HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Nạp tiền vào tài khoản

- Bạn đăng kí một tài khoản mới trên website bằng cách điềm đẩy đủ các thông tin yêu cầu của website. Sau đó chọn đăng kí để trở thành thành viên của trang.

- Sau khi chọn vào nút nạp tiền sẽ hiện ra trang hướng dẫn nạp tiền, bạn có thể chọn một trong các hình thức sau: Qua thẻ cào, Qua thẻ ATM Online, Qua SMS, Qua thẻ quốc tế. Mỗi hình thức thẻ sẽ có hướng dẫn cụ thể theo mỗi hình thức tùy chọn.

- Nạp tiền qua thẻ cào

- Nạp tiền qua thẻ ATM Online

- Nạp tiền qua thẻ quốc tế

2. Thanh toán tài liệu

- Sau khi nạp tiền,bạn có thể lựa chọn tài liệu muốn tải về

- Chọn tải xuống

- Đồng ý mua tài liệu

- Chờ 10s để nhận tài liệu bạn muốn tải về