Hướng dẫn tìm kiếm

- Cách tính năng tìm kiếm

- Bước 1: Lựa chọn đơn vị tài liệu

- Bước 2: Lựa chọn chủ đề ở hộp thoại Duyệt theo

- Bước 3: Nhập chủ đề vào ô tìm kiếm ở ô nhập Chủ đề

- Bước 4: Kích chọn sắp xếp tăng hoặc giảm

- Bước 5: Nhấn chọn nút Tìm kiếm