Liên hệ

Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Hương.

Liên hệ: Phòng 302-304 Nhà C9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Số 1 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 438692304.

Email: ktql@hust.edu.vn